Vinter sol.

Foto Åsa Blanc

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN RINDÖBORNA

Rindöborna verkar för att ta tillvara invånarnas intressen i lokala frågor. Vill du bli medlem så betala in 200 SEK/familj på PG 446 40 95-1. Du kan även swisha på 123 232 44 99.
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDATERING HELIKOPTERPLATTA

Marken (stenbumlingen) mellan 274 och gamla Rindövägen vid Rindö Centrum kommer att röjas och snyggas till så att helikoptern kan landa där. Vi har fått ett bidrag från kommunen och anlitar Erik Drakenberg för trädfällning. Frivilliga krafter behövs för att röja efter trädfällning. Förslaget nu är den  23 april kl 09. Obs detta är inte en helikopterplats enligt Trasnportstyrelsens regler och förordningar. 

 

LANDNINGSPLATSER HELIKOPTERN

Föreningen Rindöborna följer upp arbetet med att etablera landningsplatser för ambulanshelikopter på ön. Häromdagen landade helikoptern på vändplatsen Vegabacken och ”godkände” den som landningsplats efter de åtgärder som vidtagits där av frivilliga från ön.

Därefter besiktigades landningsplatsen uppe vid Handlarn. Då lyktstolpar och vägmärken satts upp i samband med renovering av vägen och busshållplatsen, behöver landningsplatsen avröjas något österut. Detta kan utföras av entreprenör och med frivilliga insatser.

Tanken är att underhållet sker med frivilliga insatser och förhoppningsvis i samarbete med kommunen. Ytterst är det piloternas ansvar var de väljer att gå ner men detta samarbete med dem är till för att underlätta landning och ytterst naturligtvis för att hjälpa oss öbor till snabbaste och bästa insats i fall av nödläge.

En landningsplats utformad enligt alla regler och bestämmelser, som finns för helikopterlandningsplats enligt Transportstyrelsen, går inte och behöver inte etableras på dessa två nämnda platser.

 

Konstituerande möte

Hölls direkt efter årsmötet den 13 oktober, 2021. Läs här.

 

PROTOKOLL

Styrelsemöte fr den 2 mars, 2022

Styrelsemöte fr den 1 feb, 2022

Styrelseprotokoll fr den 7 dec, 2021

Styrelseprotokoll fr den 5 sep, 2021.

Styrelseprotokoll fr 1 sep, 2021

Styrelseprotokoll fr den 10 juni, 2021 ligger här.

Styrelseprotokoll fr den 28 april, 2021 ligger här.

Styrelseprotokoll fr den 10 mars, 2021 ligger här.

Styrelseprotokoll fr den 13 jan, 2021. Ligger här. Bilaga Rindöskogen.

Styrelseprotokoll fr den 18 nov, 2020 Ligger här.

Styrelseprotokoll från den 13 okt, 2020. Ligger här.

Styrelseprotokoll från den 2 sept, 2020 ligger här.

Styrelseprotokoll från den 19 feb, 2020 ligger här.

Styrelseprotokoll från den 14 jan, 2020 ligger här.

Styrelseprotokoll från den 3 dec, 2019 ligger här.

Styrelseprotokoll från den 10 okt, 2019 ligger här.

Styrelseprotokoll från den 27 aug, 2019 ligger här.

Styrelsemötes protokoll från den 13 juni, 2019 ligger här.

Styrelsemötes protokoll från den 10 april, 2019 ligger här.

Styrelsemötes protokoll från den 23 januari ligger här.

 

TIDNINGEN SKÄRGÅRDEN

Föreningen Rindöborna kräver fartkameror för att få ner hastigheten över ön. 

Läs artikel här. Scrolla ned på sidan.

 

DYKFÖRBUD

Dykförbud råder i Oxdjupet. Risk finns att dykningar kommer att ske på vraken. Om du ser dykning i Oxdjupet så kontakta Försvarets Högkvarter på tfn 08 788 75 00 vakthavande Marinen och berätta vad du ser. Det är även förbjudet att bottenundersöka med ekolod.

Låt oss hjälpas åt att bevara vraken. 

 

AMBULANSHELIKOPTERN

Lite bra info om/när helikoptern kommer. 

 • Ge dig till känna där patienten finns – Vi vill se vart patienten finns och väljer sedan själva landningsplats. Vi kan se hinder eller risker från luften som ni inte ser.Vi behöver en plan yta stor som en tennisbana (20x30m) att landa på. Det får inte finnas lösa föremål t.ex presenning, parasoll, handdukar mm som kan blåsa upp i rotorn. Vi väljer själva vart vi landar!
  • Dagtid, vinka med något färgglatt t.ex lakan, handduk mm.
   Fortsätt vinka tills du är helt säker på att vi sett dig, dvs när vi landar.
  • Nattetid / Mörker, varningsblinkers på bilen, blinka med
   ficklampa / utebelysning på huset. Fortsätt tills du är säker på att vi sett dig.
 • Det blåser mycket när vi landar, med risk att studsmattor, utemöbler mm blåser
  omkull samt att det finns risk att det blåser skräp i ögonen.
 • Håll dig borta från helikoptern när vi landat. När allt slutat snurra och vi ger
  klartecken får du närma dig helikoptern.
 • Det finns 1 helikopter dygnet runt, året runt samt 1 helikopter dagtid 09:00 – 21:00 15 maj – 15 september

GRANNSAMVERKAN

Läs mer här om inbjudan till möte om grannsamverkan. 

 

RINDÖGÅRDEN

Läs artikeln om Rindögården i senaste numret av Tidningen Skärgården.

 

NYA VÄGNAMN I RINDÖ HAMN

Se här.

   

HJÄRTSTARTARE 

Byvikens Båtklubb har investerat i en hjärtstartare. Den sitter placerad vid entren
på Klubbstugan och är registrerad på www.hjartstartarregistret.se.

 

 

FÖRENINGEN VILL HA SVAR O SVAR PÅ KONKRETA ÅTGÄRDER

Vi kontaktade återigen Tidningen Skärgården och Mitt I för att meddela att vi inte är nöjda med svaren vi fått från kommunen mfl. Tidningen Skärgården följde upp med artikel den 28 sep. Läs här. 

 

NÄMNDEN FÖR TRAFIK, FRITID o KULTUR

På senaste mötet i TFK fattades två beslut som särskilt rör Rindö. Dels har förvaltningen fått i uppdrag att se om kommunen kan bidra till Vasallens initiativ att få till en snabbåtfärja till och från Rindö hamn till Stockholm, en pendelbåt. Kommunen har även gått vidare med förslaget till kombinerad gång- och cykelväg samt bymiljöväg utmed Rindövägen. Läs mer om besluten på Vaxholms hemsida samt i bifogat protokoll.

 

RÄDDNINGSVÄRN RINDÖ SKARPÖ

Läs mer här.

 

 

 

RINDÖBOR OROAS ÖVER DEN KRAFTIGA EXPLOATERINGEN

Vår skrivelse till bla kommunen och Vasallen fick lite uppmärksamhet i media. Artikel publicerad på Mitti Roslagens websida den 18 juli och i numret som kommer på tisdag kommer den vara i tryck förhoppningsvis då även med uttalande från någon av våra poliiker. Tidningen Skärgården publicerade denna artikel i numret som kom den 20 juli. Stockholmsnytt (fd ABC) hade en blänkare i fredagens morgonsändning. Länk finns på svt.se/play. Nu återstår hur vi tar detta vidare.

 

KOMMUNEN RUSTAR MÅLDEPÅN
Föreningen Rindöborna har i flera års tid arbetat för att kommunen ska ta ansvar för Måldepån och Rindö IP. Nu har kommunen påbörjat en upprustning av Måldepån vilket är mycket bra.
Föreningens arbete fortsätter för att även Rindö IP ska rustas upp och åter kunna börja användas.

 

MER ÄN HUNDRAFEMTIO NYA FAMILJER TILL RINDÖ
Under de två kommande åren kommer minst hundrafemtio nya familjer flytta in till Rindö.
Alltså säkert bra över två hundra nya bilar, som ska med färjan. Föreningen Rindöborna skärper nu sitt arbete gentemot kommunen, Trafikverket, Arriva och Färjerederiet för att kommunikationerna som redan är hårt ansträngda inte ska braka ihop till 2019.
Färjeturerna måste bli tätare. Fler måste lockas till att åka buss, genom bättre turlista.
Försöket med pendelbåt måste få stöd så det kan bli ett riktigt alternativ.

Styrkan i Rindö Röst  mäts i hur många hushåll som är medlemmar i Föreningen Rindöborna.
 

 

 

DETALJPLAN 3

Läs Länsstyrelsens yttrande samt ett tillägg från Föreningen.

Se även artikel som publicerades i senaste Tidningen Skärgården.

 

YTTRANDE FÖR DETALJPLAN RINDÖ HAMN ETAPP 3
Läs Föreningens yttrande till Vaxholm stad.
 
 
MÖTE MED VASALLEN
Läs minnesanteckningarna här.
 
 
SAMRÅD DETALJPLAN RINDÖ HAMN ETAPP 3
Ta del av samrådshandlingar för området vid Grenadjären
på denna länk. Obs! samrådsmötet äger rum tisdagen den 4 april.
 

RÄDDNINGSVÄRN

Föreningen Rindöborna arbetar nu för att få ihop en frivilligkår till ett räddningsvärn för Rindö-Skarpö. Läs mer här.

 


INFO FRÅN POLISEN I NORRORT

Vi vill flagga för att vi fått in ett antal anmälningar där äldre personer blivit utsatta för brott. Brotten har skett i offentlig miljö, i hemmet, via nätet samt telefonsamtal.

Släpp ALDRIG in en obekant i hemmet. Tänk på att:

Kontrollera om någon påstår sig för att:

-komma från hemtjänsten och vill göra ett besök. Kontrollring.

-kontrollera om någon påstår att man skall kolla brandvarnare, ventilation , läckage el.dyl. om du inte fått meddelande innan från hyresvärd, BRF, eller liknande.

-husläkare eller vårdcentral gör inte spontana hembesök utan föregående kallelse eller efter överenskommelse. KONTROLLRING.

Lämna ALDRIG ut bankkort eller kod till någon obekant person eller över data/ telefon. 

- Angående ”oseriösa” hantverkare. Om möjligt kolla alltid upp företaget. Be en anhörig om goda råd. Skriv inte på något avtal. Betala aldrig förskott. Be alltid om en offert, innan du bestämmer dig för att anlita någon.    

I övrigt kan man säga att man alltid ska vara försiktig i samband med kortbetalningar i butik eller när man hämtar ut pengar i bankomat. Se till att skydda din kod genom att hålla handen för knappsatsen eller skymma med kroppen.

Vid eventuella frågor kan du vända dig till Lokalpolisområde Täby:

Komm Per Åkermark    070 678 20 97
Insp Kristina Majberg   070 321 40 28
Insp Lena Staag           073 715 63 99"

 

PENDELBÅT FRÅN RINDÖ VÄSTRA

Se turlistan här.

 

INFLYTTNING
 
Inflyttningen i paviljongerna för flyktingboende kommer ske 12 december. Det är fjorton personer med permanent uppehållstillstånd som kommer bo där tills vidare. Från januari är planeringen att alla ska börja läsa svenska på heltid. Vasallen kommer bjuda in de nyanlända på fika och genomgång och ambitionen är att få fram praktikplatser inom deras erfarenhetsområde. Flera på Rindö verksamma byggföretag har redan visat intresse.
Lions finns också beredda att hjälpa till vid klädbehov. Föreningen Rindöborna, KA 1 IF och Rindögården har redan haft ett möte med kommunen i syfte att underlätta en snabb och god integration, och det arbetet fortsätter.
Vill man som individ hjälpa till går det bra att anmäla sig som frivillig fadder.
Ta kontakt med kommunens flyktingsamordnare Pernilla Ivier.

 

NYHETSBREV NR 10 OKTOBER

Se förstudie som Vaxholms stad tagit fram ang. förlängd cykelbana på Rindö samt Föreningen Rindöbornas svar.

Nytt räddningsvärn Rindö/Skarpö.

Buss 688 från januari, 2017. Obs ej tryckt korrigeringar kan ske.

 

SKÄRGÅRDSRÅDET NEDLAGT
 
Kommunen har nu fattat beslut om att formellt lägga ned det lokala skärgårdsrådet, som var ett
forum för kommunen att ha en dialog med kommunens olika ö-föreningar. Istället menar man att dialogen med föreningarna ska skötas direkt via de olika nämnderna. 
Föreningen Rindöborna beklagar nedläggningen av skärgårdsrådet då detta var ett formellt forum med regelbundna möten. Tills vidare finns inga beslut på hur dialogen via nämnderna formellt ska ske och är därför inte på något vis bindande. 
Föreningen har idag en fungerande dialog med nämnden för Trafik, Miljö- och Kultur,
och vi jobbar vidare för utveckla kontakten med övriga nämnder. 

 

 

 

 

 

MÖTE MED KOMMUNEN MFL

I slutet av maj hade Föreningen möte med kommunen, Arriva, Färjerederiet mfl. Läs protokollet här. Vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter.

 

INFORMATION ANG FLYKTINGMOTTAGANDE I VAXHOLM

Läs kommunens informationsbrev här.

 

 

 

FÖRENINGENS YTTRANDE ANG RINDÖ SMEDJA

Läs här

 

SVAR TILL MALIN FORSBRAND OCH DAN PIERRE

Läs svaret här.

 

SVAR PÅ SKRIVELSEN TILL KOMMUNEN ANG KRUTHUSET

Läs svaret fr Malin Forsbrand och Dan Pierre.

  

FÖRENINGENS UTTALANDE OM KRUTHUSET

Läs Föreningens uttalande här.

 

OFFENTLIGA HANDLINGAR GÄLLANDE RIVNINGEN
AV KRUTHUSET
 
Föreningen har nu fått mer underlag gällande beslutet att riva Kruthuset i Mjöldammen. Läs här Tjänsteutlåtande inför beslutet.
 
Offentliga handlingar är också: Startbesked, situationsplankontrollplan och rivningsanmälan.  
 
Vi har också bett om förtydligande gällande beräknande av kostnaden en miljon för nytt tak på byggnaden och Stefan Fontaeus på Tekniska Enheten har gett oss följande svar;

"Som det stod i beslutet från nämnden, så var det bara en grov uppskattning om vad det skulle kosta att renovera upp taket. Det är erfarenhetssiffror från tekniska enheten på vad ett sådan stort tak skulle kunna kosta att renovera, - att byta delar på takstolarna – nytt råsponttak + takpapp och läkt med tegelpannor osv  som har gjort att vi
uppskattade en miljon. Jag har i förra veckan fått ett pris på att sätta upp
ställning runt Rådhuset i Vaxholm i 5 månader och det skulle ha kostat 650 000:-  
och skulle vi renoverat taket på Kruthuset så skulle det behövt ställning
runt hela byggnaden. Så att gått in med ett budgetpris på 1 000 000:-
för att renovera upp kruthusets tak är en rimlig uppskattning."

Alla är välkomna till vår debattsida med sina kommentarer och åsikter.

 

 
SVAR FRÅN KOMMUNEN PÅ FÖRENINGENS SKRIVELSE
Föreningen Rindöborna skickade i december en skrivelse till kommunen gällande skärgårdsrådets framtid, underhåll av Rindö IP samt planer för Måldepån. Kommunen har nu gett följande svar.

 

UNDERSÖKNING OM FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK

Gå gärna in och svara på enkäten som ligger på kommunens hemsida. Den är öppen till den 7 februari.

 

85 nya bostäder när BRABO satsar i Rindö hamn

De nya bostäderna kommer att byggas i kvarteret nedanför Ostmakeriet, rivningstomten mot hamnen. Vi återkommer med mer info när vi får ta del av ritningar för de planerade bostäderna. Läs pressmeddelande som gått ut idag.

 

TRYCKFELSNISSE

Obs! ett par små tryckfel i nya färjeturlistan. Nya listor är på väg från tryckeriet och länken längre ner är uppdaterad. Se även här.

 

FREDAGSTRÄFFEN PÅ RINDÖGÅRDEN

Premiär fredag den 15 januari. Läs mer här. För mer info kontakta
Cathrin Axelsson. Mobil 070 713 17 79.

 

NY BÅTPENDEL

Den 11 jan, 2016 startar en ny båtpendel fr Rindö in till Stockholm.
Läs pressmeddelande samt se tidtabell.

 

UTÖKAD FÄRJETRAFIK VAXHOLMSLEDEN

En av de frågor som Föreningen Rindöborna drivit de senaste 2 åren är utökad färjetrafik på Vaxholmsleden. Både utökad trafik på vardagskvällar samt utökad trafik på helgerna året om. Diskussioner har förts med både trafikverket, färjerederiet och Arriva. Vi kan nu meddela att vi kommer få 20 min trafik på Vaxholmsleden fram till 20.00 på vardagar och 20 minuters trafik på helgerna mellan 11-17. Anpassningar för buss 688 har gjorts och vi kommer få en vintertidtabell och sedan en höst/vår tabell för helgtrafiken.
 
Ny tidtabell för färjan finns här.
Ni hittar de nya buss tabellerna på www.sl.se  
 
Vi tar gärna emot synpunkter på frågan om kommunikationer.
Maila till Åsa Blanc.

  

HYRESRÄTTER OCH NY SKOLA PÅ RINDÖ

Läs informationen som ligger på kommunens hemsida.

 

TRE VIKTIGA FRÅGOR TILL VAXHOLMS STAD

Föreningen skickade i början av december ett brev till Vaxholms Stad med 3 frågor som vi vill ha svar på. Se bilaga.

 

NAMNFRÅGAN RINDÖ HAMN

Föreningen har noterat att Vasallen markerar ett betydligt mindre område som Rindö Hamn än vad Vaxholms Stad gör. Vi har nu skickat en fråga till kommunen och ber om ett klargörande om vad som gäller. Se bilaga till Vasallen samt bilaga till Vaxholms Stad.

 

Nedan text la vi ut på hemsidan i maj.

"Föreningen skickade i maj en skrivelse till kommunen och Vasallen angående diskussionen om nya områdesnamnet Rindö Hamn (läs skrivelsen här). Vi är glada över att ha fått svar snabbt och ni kan här läsa här vad Vasallen resp. Vaxholm Stad svarar. Se även resp. karta Vasallens och Vaxholms Stad."

 

NYHETSBREV

Fick många studs på telia.com adresser när jag skickade ut nyhetsbrevet imorse. Kan bero på att många ändrat nu när fiber installerats. Ni som ändrat adress sedan hösten -13 vv maila mig er nya om ni fortfarande vill ha brevet. Åsa Blanc

 

MÖTE NR 4 ANG KOLLEKTIVT RESANDE 
Föreningen Rindöborna träffade kommunen mfl onsdagen den 16 sep. Läs protokollet här.
 
 
FÖRENINGEN HADE MÖTE MED VASALLEN
Torsdagen den 17 sept träffades Vasallen o Föreningen Rindöborna. Vi fick höra lite vad som hänt sedan senast och hur de olika byggprojekten går. Läs mer här.
 
RINDÖ SMEDJA
Program för detaljplan Rindö Smedja. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 10 maj 2012 att program för Rindö smedja skulle tas fram. Programsamråd pågår från 27 augusti – 5 oktober 2015. Läs mer.

 

NYA ÖPPET TIDER RINDÖGÅRDEN

Obs. Nu ändrar vi från onsdagskvällar till tisdagskvällar. Fredagar är gården öppen som tidigare. Om du vill bidra med hembakat till kaféförsäljningen så kom förbi gården vid 18 tiden på tisdagar.

 

SEGLARLÄGER

Seglarskolan vid Byvikens Båtklubb blev väldigt lyckat trots allt regn. Ledare, instruktörer och deltagare var alla nöjda. Klicka in på deras FB sida så hittar ni fler bilder från lägret.

Följ oss på

 

 

ÅTERKOMMANDE SKADEGÖRELSE

Läs brevet som Fredrik Brehmer, Vasallen bla skickat till Föreningen Rindöborna.

 

SOMMAR

När Rindödagen firades den 6 juni så sjöngs en nyskriven version av
Norrbergsskolans march när vi tågade tillsammans till flaggstången och invigningsceremonin. Både originaltexten och den nyskrivna Rindö-versionen är skrivna av
Anna-Stina Apeltun, tidigare mångårig Rindöbo och aktiv i vår Förening. Vi vill gärna ge alla möjlighet att träningsnynnna dessa nya rader till nästa års Rindödag och från styrelsen i Föreningen Rindöborna passar vi på att önska alla nya och gamla Rindöbor en riktigt skön sommar.
För det är en fantastisk ö vi bor på.

 

RINDÖDAGEN BLEV EN SUCCÉ

Lördagen den 6 juni firades nationaldagen på Rindö med marknad och aktiviteter runt hamnen. 

Dagen började med att deltagarna paraderade från hamnen upp till Kanslihuset. Trummor och svenska fanor i täten och nyskriven rindöversion av Norrbergsskolans march. 

Till invigningsceremonin berättade Anders Joninger från Föreningen Rindöbornas historiegrupp
om historiken kring hamnen sedan niohundratalet. 

Under eftermiddagen var det sen loppis och hantverksmarknad runt hamnen och andra aktiviteter som prova-på-tennis och motionsbingo. Servering fanns öppen på både Ostmakeriet och Brygghuset.

I gamla biblioteket visade Föreningens historiegrupp utställningen "Rindö Förr" med gamla foton och kartor, och de många besökarna kunde också titta på lokalerna i det gamla timmerhuset, som Föreningen har en vision om skulle kunna bli en hembygdsgård för hela Rindö.

Projektgruppen som tagit initiativet till denna Rindödag har på kort tid lyckats få till en fantastisk uppslutning kring denna nya tradition och efter att ha summerat att totala antalet besökare under dagen var cirka femhundra råder nog ingen tvekan om att det blir en fortsättning nästa år.

  

INSTÄLLDA SKÄRGÅRDSRÅD  - ERSATTA AV SKRIFTLIGA SVAR

Det lokala skärgårdsrådet möten, där kommunledningen träffar de olika ö-föreningarna, har två gånger i rad ställts in. Senast i slutet av mars med motiveringen att det bara var Föreningen Rindöborna som föranmält frågor. Vi har uppmanat kommunledningen att komma med förslag på hur dom vill se framtiden för skärgårdsrådet samt eventuellt komma med förslag till ny arbetsordning och utifrån detta samla alla ö-föreningarna till ett samråd.

Här kan du läsa våra frågor till mötet i mars, gällande Måldepån, Militärvägen samt utbyggd gång- och cykelväg, samt kommunens skriftliga svar.

Vi fortsätter självklart bevaka dessa frågor, det behövs.

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 11 MARS M KOMMUNEN; ARRIVA MFL.

Det tredje mötet mellan Föreningen Rindöborna, Arriva, Kommunen, Färjerederiet mfl  ägde rum i mars. Läs här vad som diskuterades. Har ni några speciella önskemål eller frågor skicka gärna ett mail till Åsa Blanc.

  

DETALJPLAN RINDÖ ETAPP 2

Samråd pågår under tiden den 2 mars – 30 mars 2015. Planförslaget visas i kommunhusets reception, Eriksövägen 27 samt på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, under ordinarie öppettider, samt på hemsidan.

Läs mer om förslag till detaljplan för Rindö hamn.

 

VÅRTERMINENS RINDÖNÄTTER

Bara en kvar under vårterminen och den äger rum den 23 maj kvar.

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKÄRGÅRDSRÅDET OKT 15

Läs mer här.

 

KOMMUNIKATIONER SAMT TUNG TRAFIK

Den 16 september hölls det andra mötet i samrådsgruppen kring Rindös kommunikationer. Viktigt besked gavs att från den 3 november kommer Essingeleden åter tillåta tungtransporter, vilket ger förhoppning om att trycket på väg 274 och Vaxholm - Rindö avsevärt kommer minska.

Läs gärna minnesanteckningarna från mötet där flera mycket viktiga frågor gällande bussar och färjor diskuterades. Bifogar även statistik som vi fått från Färjerederiet. Nästa möte är inplanerat till 11 mars, 2015.

 

MINNESANTECKNINGAR FR SKÄRGÅRDSRÅD DEN 12 JUNI

Läs mer här.

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE DEN 5 JUNI

Den 5 juni träffade Föreningen Rindöborna representanter från Trafikledningen, Arriva, Färjerederiet mfl. Här kommer protokollet från mötet som var initerat av Föreningen Rindöborna men kallat av kommunens trafiksamordnare.

 

ARGUMENT FÄRJAN

Läs gärna vad f.d. styrelsemedlemmen Hasse Lundström skickat till
Trafikverket. Hasse är mycket kunnig i frågorna kring färjan och kommer med många bra och konkreta argument. Styrelsen har en pågående dialog med Hasse för att driva frågan framåt.

   

PÅ GÅNG I RINDÖ HAMN

Enligt överenskommelse med Vasallen kan du här läsa den
information som gått ut till boende och företagare runt Rindö Hamn. 

  

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKÄRGÅRDSRÅDET
Läs här.

 

NYHETSBREV FRÅN SRF
Läs här.

 

SVAR PÅ GEMENSAMT UTTALANDE

Vi har fått svar från Karl-Erik Hermansson, Nationell Samordnare,
Trafikverket. Läs svaret här. Vi driver frågan vidare och den kommer
bla att diskuteras på nästa Skärgårdsråd. 

  

UTTALANDE

Föreningen Rindöborna i gemensamt uttalande med Tynningö
- Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening samt Skarpö Vänner,
angående Tynningöfärjans jourtjänst.
Läs hela texten här.

 

SKÄRGÅRDSRÅDET

Läs senaste protokollet.

  

RINDÖS KOMMUNIKATIONER

Föreningens skrivelse till kommunen inför deras möte med Arriva,
angående Rindös kommunikationer. Läs mer här.

   

HJÄRTSTARTARE PÅ RINDÖ

Nu finns det en hjärtstartare på Rindös gamla regementsområde.
Den är placerad på gymnastikhallens söderfasad närmast kaserngården. Det är Vasallen, Besqab och bostadsrättsföreningarna Grenadjären och Grisselmaren 1, (kasern 3), som har bidragit till investeringen i hjärtstartaren.

Den sitter inte nästgårds för alla här på Rindö men den får givetvis
användas av vem som helst när behov finns.

  

NATTVANDRARNA

Nattandring sker under helgerna på Rindö-Skarpö.
De kommer att vandra både fredag och lördag kväll/natt.
Nattvandrarna har ett jour nr som är 073 834 62 66.
Det går också bra att maila rindo-skarpo@nattvandring.nu

   

PROGRAMARBETE RINDÖ SMEDJA 
Stadsbyggnadförvaltningen ska upprätta ett program för
västra Rindö (Rindö smedja) i syfte att utveckla området till ett
attraktivt bostads- och verksamhetsområde med nära läge till stadskärnan.
Läs mer här:


 

SRF's MÖTE MED TRAFIKVERKETS FÄRJESAMORDNARE
Se mötesanteckningar på följande länk.


SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SRF har bildat en speciell arbetsgrupp, Färjegruppen, för att på ett öppet
och bra sätt kunna bistå och hjälpa entreprenörer och beställare med resenärernas
tankar och idéer. Läs mer här.

 

UNGDOMSPROJEKT - FRAMTIDSVISION
Läs mer här.
 

SAMRÅDSYTTRANDE VAXHOLM 2030
Föreningens yttrande.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

Läs länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Östra delen av Rindö Hamn.
 

 

RFI ANG SJÖTRAFIKEN I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Föreningens svar ang på RFI ang sjötrafiken i Stockholms skärgård

SAMRÅD, NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR VAXHOLM STAD,
VAXHOLM 2030

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 22 november 2011 att godkänna samrådsförslag till ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad och ge stadsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att  genomföra samråd. Samråd pågår under tiden
16 december 2011 - 5 mars 2012. Läs mer


DETALJPLAN FÖR RINDÖ HAMN - VAD HÄNDER NU?

På kommunens hemsida står följande :

"Status i ärendet

För närvarande pågår arbete med att sammanställa inkomna
yttranden under utställningstiden. Kommunfullmäktige beräknas
anta planförslaget tidigast under vintern 2011/2012. Därefter kommer
sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i
fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening)
som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om
möjligheten att överklaga antagandebeslutet.”

Detta betyder att kommunen nu jobbar med att sammanställa det
slutgiltiga planförslaget att föreläggas AU och fullmäktige för beslut,
vilket kan ske tidigast efter årsskiftet. För mer detaljerad information
om status i ärendet hänvisar vi till stadsbyggnadsenheten i kommunen.

 

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER UTSTÄLLNINGSHANDLINGEN
FÖR DETALJPLANEN FÖR ÖSTRA DELEN AV RINDÖ HAMN

Gå in på länken för att läsa yttrandet. Se även längre ned på sidan 
ett samrådsyttrande
 skrivet 2010-12-08.

 

FÖRENINGEN RINDÖBORNAS YTTRANDE

Läs dokumentet som har skickats till Vaxholms Stad / Stadsbyggnadsförvaltningen.

 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELEN AV
RINDÖ HAMN 

Läs mer på Vaxholms stads hemsida.

 

LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSYTTRANDE ÖVER DETALJPLAN
RINDÖ HAMN 2010-12-08
Läs Länsstyrelsens yttrande över samrådsförslaget till detaljplanen för Rindö Hamn.

 

VAXHOLM 2030 - EN VISION FÖR VAXHOLMS UTVECKLING

Vaxholms stad har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2030.
Det är en politisk viljeinriktning och en gemensam vision för Vaxholms framtida
utveckling som tar sikte på år 2030. Föreningen Rindöborna har lämnat
följande synpunkter på översiktsplanen.