Här hittar ni material från årsmötet den 26 mars i lokalen Triton, Rindö Hamn.

Protokoll 2019
Balansrapport
Resultatrapport

Verksamhetsberättelse för 2018.

Budget

Revisorernas berättelse