Vintern 2024

Foto Å Blanc

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN RINDÖBORNA

Rindöborna verkar för att ta tillvara invånarnas intressen i lokala frågor. Vill du bli medlem så betala in 200 SEK/familj på PG 446 40 95-1. Du kan även swisha på 123 232 44 99.
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE 2024

 

Protokoll från årsmötet 2024

Konstituerande möte efter årsmötet 2024

Resultatrapport 2023.

Verksamhetsberättelse 2023.

 

STYRELSEMÖTE 22 feb, 2024.

Verksamhetsberättelse Rindögården 

Rindö Högar Nämndbeslut och Tjänsteutlåtande

 

STYRELSEMÖTE 21 jan, 2024.

 

PRESSMEDDELANDE OM HOTELL PÅ RINDÖ 2024-01-19

Vi fick ta del av protokoll från kommunstyrelsens möte i mars se länk till protokoll. Innan detta möte skickade vi in följande synpunkter. Vi fick ingen respons och har inte hört något förrän igår när pressmeddelande om hotel bygge gick ut.

 

Synpunkter;

 1. Hellre små hus än ett stort hotell på ön. Dock svårt att kommentera på något som vi inte vet hur det kommer att se ut. Det hade varit bra om kommunen hade ett  informationsmöte i tidigt stadium innan de går vidare med ändringar i detaljplanen. Detta förslag innebär en förtätning och ytterligare belastning på infrastrukturen och trafiksituationen. 
 2. Vi vill inte att det påverkar gångstråket nere vid vattnet (från färjan bort mot Syrran o jag).
 3. När vi tittar på kartan tycker vi inte ser så bra ut med de nya vägarna till hotellets parkering. Den slingrar sig mellan de föreslagna nya bostäderna (för fler barnfamiljer). Vi anser att man ska dra ner på antalet bostäder till förmån för mer grönområden samt plats att leka på och sist men inte minst få till en säkrare tillfartsväg. 
 4. Kommunen pratar om en levande stadsdel nere i Rindö Hamn. Då måste det finnas mer än bostäder och pendlare. Behövs verksamheter som är aktiva dagtid, gärna med maritim anknytning med närheten till hamnen.
 

 

SCHAKTMASSORNA "Rindö Högar"

Vi har från kommunen fått div handlingar och foton gällande "Rindö Högar". Vi skickade in följande svar.
"Föreningen Rindöborna har tagit del av diverse handlingar och yttrande om Rindö Högar nere i Rindö Hamn. Vi kommenterade för flera år sedan till dåvarande VD Fredrik Brehmer på Vasallen att dessa högar måste tas bort. Vi hade både mail samt kontakt via telefon. Då var svaret att Vasallen lovade att ta bort allt material och skräp när byggandet var avslutat. Byggandet nere i Rindö Hamn har fortsatt och högarna växer alltmer. Nu är det inte Vasallen som är entreprenör utan sedan några år Tornstaden. Vi har även varit i kontakt med Tornstaden utan resultat. Nu visar det sig att det tillfälliga bygglovet som fanns gick ut 2016 och inget nytt har skrivits. Ett tillfälligt bygglov som gått ut kan ej heller förnyas. Vi har tidigare fått svaret att detta inte är kommunens ansvar eftersom det är privat mark vilket är felaktigt. Vi anser i allra högsta grad att ärendet måste gås igenom ordentligt på mötet den 15 nov och att man där beslutar att högarna ska bort. Viktigt att man tar bort och sanerar på ett hållbart och klimatvänligt sätt. På bilder vi tagit del av är det svårt att se hur stora och höga schaktmassorna är så vi bifogar en nytagen bild på en av högarna. "

Ärendet kommer att tas upp på Stadbyggnadsnämnens sammanträde den 15 nov.

 

RINDÖGÅRDEN 

Engagerade vuxna sökes till Rindös Fritidsgård på Rindögården under läsåret 23/24.
Vi behöver två vuxna för att kunna fortsätta verksamheten på fredagskvällarna.
 
Ny kontaktperson är Andreas Harold mail rindogarden@gmail.com
 

ÅRSMÖTE 2023

Årsmötesprotokoll från årsmötet 2023.

 

 

STYRELSEMÖTE 2023-09-05

Protokoll ligger här

 

STYRELSEMÖTE 2023-01-19

Protokollet ligger här.

 

Styrelsemöte 2022-11-16

Protokoll

 

Styrelsemöte 2022-10-04

Protokoll ligger här.

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022-06-01

Ligger här.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021/2022

Här kan du läsa lite vad vi har gjort på senaste tiden i Föreningen Rindöborna.

 

 

 

 

 

DYKFÖRBUD

Dykförbud råder i Oxdjupet. Risk finns att dykningar kommer att ske på vraken. Om du ser dykning i Oxdjupet så kontakta Försvarets Högkvarter på tfn 08 788 75 00 vakthavande Marinen och berätta vad du ser. Det är även förbjudet att bottenundersöka med ekolod.

Låt oss hjälpas åt att bevara vraken. 

 

AMBULANSHELIKOPTERN

Lite bra info om/när helikoptern kommer. 

 • Ge dig till känna där patienten finns – Vi vill se vart patienten finns och väljer sedan själva landningsplats. Vi kan se hinder eller risker från luften som ni inte ser.Vi behöver en plan yta stor som en tennisbana (20x30m) att landa på. Det får inte finnas lösa föremål t.ex presenning, parasoll, handdukar mm som kan blåsa upp i rotorn. Vi väljer själva vart vi landar!
  • Dagtid, vinka med något färgglatt t.ex lakan, handduk mm.
   Fortsätt vinka tills du är helt säker på att vi sett dig, dvs när vi landar.
  • Nattetid / Mörker, varningsblinkers på bilen, blinka med
   ficklampa / utebelysning på huset. Fortsätt tills du är säker på att vi sett dig.
 • Det blåser mycket när vi landar, med risk att studsmattor, utemöbler mm blåser
  omkull samt att det finns risk att det blåser skräp i ögonen.
 • Håll dig borta från helikoptern när vi landat. När allt slutat snurra och vi ger
  klartecken får du närma dig helikoptern.
 • Det finns 1 helikopter dygnet runt, året runt samt 1 helikopter dagtid 09:00 – 21:00 15 maj – 15 september

GRANNSAMVERKAN

Läs mer här om inbjudan till möte om grannsamverkan. 

 

RINDÖGÅRDEN

Läs artikeln om Rindögården i senaste numret av Tidningen Skärgården.

 

NYA VÄGNAMN I RINDÖ HAMN

Se här.

   

HJÄRTSTARTARE 

Byvikens Båtklubb har investerat i en hjärtstartare. Den sitter placerad vid entren
på Klubbstugan och är registrerad på www.hjartstartarregistret.se.

 

 

 

  

RÄDDNINGSVÄRN RINDÖ SKARPÖ

Läs mer här.