Kontaktuppgifter:
Aktivitetshuset Rindögården, Rindövägen 79,  185 41  Vaxholm
E-post: rindogarden@gmail.com  

lina_sundgren@hotmail.com 

 

Projektgruppen
Cathrin Axelsson            070-713 17 79       cathrin.axelsson@telia.com 
Teodora Dalhammar       070-453 23 56       teodora.dalhammar@svenskakyrkan.se
Lina Sundgren               073-634 27 15    

 

 

Nyckelvärdar 
Anna-Lena Malm Wennerström 070-7557713
Cathrin Axelsson            070-713 17 79
Teodora Dalhammar       070-453 23 56       teodora.dalhammar@svenskakyrkan.se
Lina Sundgren                073-634 27 15      lina_sundgren@hotmail.com

 

Ungdomsrådet
Joar, Linnea, Sofia, Tilde, Minna och Emma.