RINDÖGÅRDEN

Samlingsplats för boende på Rindö och Skarpö, invigd januari 2014

 

Bakgrund
Föreningen Rindöborna har tillsammans med Idrottsföreningen KA1IF startat ett projekt för att möta våra ungdomars behov av att träffas och ”hänga” ihop på ett tryggt och lättsamt sätt. Vi hoppas därigenom att alkoholdebuten senareläggs och att vandalisering och andra tråkigheter, som föds ur frustrationen av att inte vara välkommen någonstans, minskar. 

Verksamheten är ideell och kommunen upplåter lokalen. Överskottet från kaféförsäljningen är de enda intäkter som verksamheten har. Målet är att utöka verksamheten så att Rindögården blir en samlingsplats för alla generationer.