Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2014-09-11 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lena Kraméus, Per-Olof Bergkvist, Ulrika Rockström, Åsa Blanc och Kajsa Hedfors.
Frånvarande: Cathrin Axelsson, Clas Arne Sunnman

 

§1. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Fastställande av dagordning

                     

§3. Föregående protokoll godkändes

 

§4. Rapporter

 

§5. Ekonomi – Medlemsantal – Höstdrive?

Vi har i dagsläget 180 medlemmar, 40 fler än motsvarande tid förra året.

P-O och Ulrika ska träffas innan nästa möte för att göra iordning medlemsmatrikeln.

 

§6. Utvärdering av valdebatten

  • Alla partier närvarade och uppskattade debatten och arrangemanget
  • Rindöbor har gett oss i styrelsen positiv feedback både muntligt och på vår hemsida.
  • Rindögården gjorde en rejäl vinst på sin kaffeförsäljning
  • Vi gav Urban ett stort tack och erkännande för att han gjorde stor del av allt förarbete till debatten
  • Vi hade hoppats på ett större intresse än de 80 som kom.

                                                                                                                                                       

§7. Förberedelse av mötet om kommunikationer 16 sep

Till mötet kommer SL, Arriva, Vaxholm kommun, trafikverket, Vasallen, nationella färjesamordnaren och från oss Urban, Ulrika och Åsa.

På mötet ska frågorna från förra mötet i våras följas upp och samt ta upp diskussionen om ytterligare ett tilläggningsställe för färjan vid Rindö västra. Rindö skola har framfört synpunkter på att Arriva har ändrat busstiderna på mornarna utan att ha kontaktat skolan innan.

 

§8. Halvårsavstämning av styrelsens uppdrag och uppgifter

  • Stämde av att alla punkterna bevakas och lever
  • Urban ska sätta ihop ett välkomstbrev till nyinflyttade på Rindö

 

§9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.                  

 

§10. Nästa styrelsemöte

Tisdag den 7 okt

                     

§11. Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Lena Kraméus                                                                Urban Lisinski