PROTOKOLL

                                      

Ärende: Konstituerande styrelsemöte Föreningen Rindöborna

Tid: 2012-03-28

Plats: Triton

Närvarande: Rickard Gille, Jan- Evert Jäderlund,Cathrin Axelsson, Gunilla Larsson, Per Magneli, Lars Thaning, Elisabeth Jacobsson ,Clas Arne Sunnman. Åsa Blanc                                           

 

§1 Ordförande förklarade mötet öppnat

 

§2  Fastslogs att ordförandeRickard Gilleoch kassör Elisabeth Jacobsson var för sig har teckningsrätt för föreningen.  

 

§3  Styrelsefunktionerna fördelades enligt:

Ordförande :                      Rickard Gille (Samhällsutveckling)

Vice ordf:                           Jan-Evert Jäderlund (Samordning)

Kassör:                              Elisabeth Jacobsson

Sekreterare:                       Cathrin Axelsson

Ledamot:                           Åsa Blanc (Information)

Ledamot :                          Per Magneli

Ledamot :                          Charlotte Hellgren (Kultur o fritid)

Suppleant:                         Lars Thaning

Suppleant :                        Claes Arne Sunnman

Festkommitté :                   Gunilla Larsson

 

 

§4 Möten

Onsdagar 19.15-21.00 hos Rickard.

18/4, 30/5, 27/6 (Sommarfest)

22/8, 3/10, 14/11, 19/12 (Julmiddag)

23/1, 20/2, 27/3 (Årsmöte).

 

§5  Till nästa möte skall Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Brev från Ordförande och Inbetalningskort finnas klara för utskick till medlemmarna. Vi hjälps åt att packa utskicket. Vid detta möte ska även bemanning av kommittéer ses över. Information förbereder utskicket.

 

§5  Ordförande förklarade det konstituerande styrelsemötet avslutat    

 

Vid pennan                                                                                         

 

Rickard Gille                      ordf.